סיפור בגודל השגחת הקב"ה בטהרת המקווה – וגם חשיבות הפיקוח ההלכתי בבניית המקווה טהרה

סיפור נפלא שאירע באחת ממדינות ארה"ב. לפני כחמישים שנה נתמנה באותו מקום רב גדול וחשוב, מפעולותיו הראשונות של הרב היה לבנות ולהעמיד על תילה 'מקווה טהרה' ראוי לשמו בישוב זה, אך ראשי הקהילה שלדאבון לב לא היו כל כך מן היראים…  התנגדו לכך בכל התוקף, באמרם שהוצאות בניית המקווה עולות להון עתק ורב, ולדעתם הרחבה… […]

למי נמסר סוד המקווה

הרב דוד מינצברג ז"ל נולד בירושלים בשנת תרנ"ב לאביו הר"ר משה צבי ז"ל   בהמשך דבק באדמו"ר מהרי"ל אשלג זצוק"ל בעל "הסולם" והיה לאחד מגדולי תלמידיו, בתחילת דרכו היה מלמד בת"ת חיי עולם ובהמשך פנה לעסוק בקבלנות ועסק בבניין בתים ובניינים לשומרי תורה ומצוות, ומשם התגלגל הדבר שהתחיל לעסוק בנושא המקוואות ע"י מעשה שהיה וכך […]

דילוג לתוכן