תיקון לאוצר השקה

באוצר השקה יש שפקפקו שאינו מועיל כלום שבמהרה מתחלפים מי הגשמים
במים שאובים שבמקווה ע"י תנועות הטובלים ופסול לשיטת הראב"ד,
ותיקן המנחת יצחק שיעשו אוצר על גבי אוצר, פירוש שממלאים באוצר פעמיים מ' סאה
שהוא שיעור מקווה, ומחלקים את האוצר השקה באמצע על ידי טבלת שיש ובו חור
כשפופרת הנוד (5-6 ס"מ) וע"י זה לא מתחלפים המים במהירות.

מאמרים נוספים
שיכולים לעניין אותך

הילוך ע"ג מקבל טומאה

תיקון לאוצר השקה

ביאור אוצר השקה תחתון (חב"ד)

מהו אוצר זריעה

מהו אוצר השקה

יסוד דין המקווה טהרה