מהו אוצר זריעה

עיצה אחרת להכשיר מים שאובים לטבילה הוא ע"י שנכנסים המים השאובים לתוך מי הגשמים
ונזרעים בתוכם וע"י זה נחשבים המים השאובים כמו מי גשמים עצמם.

דקיימא לן כיוון שיש בו מ' סאה אפילו ריבה עליה כל מימות שבעולם הרי הוא בהכשרו וזה נקרא זריעה
שהשאובים נזרעים במים הכשרים, ואופן פעולתו הוא שממלאים באוצר זריעה בפעם הראשונה מי גשמים
(ומספיק כ"א סאה ושאר י"ט סאה אפשר בהמשכה (ג' טפחים) פירוש שנותנים מים ע"ג קרקע סמוך למקווה ומשם נכנסים למקווה)
והחור מהאוצר זריעה למקווה עושים למעלה מגובה פני המים כ-20 ס"מ וממלאים על המי גשמים שבאוצר
הרבה מים ממי העיר עד שהמים עולים על גדותיהם ונשפכים למקווה וכך יש במקווה מים נקיים וצלולים,
וחור זה ג"כ אפשר לראותו במקוואות שלנו, והוא למעלה מגובה פני המים.

מאמרים נוספים
שיכולים לעניין אותך

הילוך ע"ג מקבל טומאה

תיקון לאוצר השקה

ביאור אוצר השקה תחתון (חב"ד)

מהו אוצר זריעה

מהו אוצר השקה

יסוד דין המקווה טהרה