מהו אוצר השקה

מכיוון שא"א למלאות כל המקווה במי גשמים מאחר שצריך להחליף את המים בתדירות ואין מי גשמים מצויים כ"כ,
לפיכך מכשירים את המקווה ע"י אוצר השקה והוא שאמרו במשנה מקוואות (פ"ו מ"א) כל המעורב למקווה הרי הוא כמוהו
ושם משנה ז' פירש השיעור שצריכים להיות מעורבים ואמרו (שם מ"ו) "עירוב במקוואות כשפופרת הנוד"
שע"י חור כשפופרת הנוד (כ-6-5 ס"מ) נחשב המקווה הפסול (כגון הפסול מחמת שמימיו שאובים) כמקווה,
וזה נקרא אוצר השקה שנושקים פירוש נוגעים המים הפסולים למים הכשרים ונכשרים עי"ז,

ושיטת רבינו ירוחם שהחור צריך שיהיה פתוח בשעה שטובלים בו וכשנפסק ההשקה שאינו נוגע במקווה הכשר
חוזרים המים השאובים ונפסלים וחוששים אנו לשיטה זו ומשאירים את חור ההשקה פתוח תמיד וחור זה אפשר
לראותו במקוואות שלנו סמוך לגובה המים בתוך המים.

מאמרים נוספים
שיכולים לעניין אותך

הילוך ע"ג מקבל טומאה

תיקון לאוצר השקה

ביאור אוצר השקה תחתון (חב"ד)

מהו אוצר זריעה

מהו אוצר השקה

יסוד דין המקווה טהרה