יסוד דין המקווה טהרה

בברייתא (חגיגה יא.) על הפסוק "ורחץ את כל בשרו במים" דרשו חז"ל מ"כל בשרו" מים שכל גופו עולה בהם,
פירוש שמכסים את כל גופו של האדם בבת אחת, ושיערו חז"ל שהם מ' סאה והוא בערך 750 ליטר,

והנה לפני התקופה שהביאו מים לבתים בצינורות לא היה אפשרות כל כך למלאות מקווה במי גשמים
וטבלו במעיינות או בנהרות, ומאז (ועד היום) שהתחילו להביא מים לבתים בצינורות
התחילו לעשות מקווה ע"י מים העיר שנכשרים ע"י מי גשמים כדלהלן בביאור המושג אוצר זריעה והשקה.

מאמרים נוספים
שיכולים לעניין אותך

הילוך ע"ג מקבל טומאה

תיקון לאוצר השקה

ביאור אוצר השקה תחתון (חב"ד)

מהו אוצר זריעה

מהו אוצר השקה

יסוד דין המקווה טהרה