הילוך ע"ג מקבל טומאה

בשו"ע יו"ד סי' ר"א סעיף מ"ח הבא להמשיך מים למקוה צריך שלא יהא בדבר המקבל טומאה עכ"ל,
ואם הילכו המים ע"ג דבר המקבל טומאה (כגון כלי ברזל שמקבל טומאה אע"פ שאינו כלי קיבול)
התיקון הוא שלפני כניסתו למקווה יהלך ע"ג קרקע הבולע ואח"כ יכנס למקווה,
ואנו חוששים שבמקום קליטת מי הגשמים הילכו המים ע"ג דבר המק"ט לפיכך ממשיכים המים בתעלה
לפני כניסתם למקווה (כל שהוא) וכדי שיהא קרקעית התעלה בולע  נותנים אח"כ שכבה של מלט קל
(90% חול ו-10% מלט) להכשיר המים.

מאמרים נוספים
שיכולים לעניין אותך

הילוך ע"ג מקבל טומאה

תיקון לאוצר השקה

ביאור אוצר השקה תחתון (חב"ד)

מהו אוצר זריעה

מהו אוצר השקה

יסוד דין המקווה טהרה