ביאור אוצר השקה תחתון (חב"ד)

מנהג חב"ד לעשות את אוצר ההשקה למטה מהבור טבילה
שחוששים באוצר השקה רגיל שמתחלפים המים במהירות
והמקווה פסול לשיטת הראב"ד, וכשאוצר ההשקה מלמטה רחוק הדבר
שיתערב מצד שינוי מידת החום במים,

בנוסף מנהג חב"ד לעשות 2 חורים מהבור לאוצר מי הגשמים בגודל מוציא רימון כ-11 ס"מ.

מאמרים נוספים
שיכולים לעניין אותך

הילוך ע"ג מקבל טומאה

תיקון לאוצר השקה

ביאור אוצר השקה תחתון (חב"ד)

מהו אוצר זריעה

מהו אוצר השקה

יסוד דין המקווה טהרה